خرید از فروشگاه “کالا سیتی”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 g7n0987 دمنوش نیوشا برای کاهش وزن در 40 روز با دمنوش های چربی سوز بسیار قوی 268,000 عدد 268,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.