خرید از فروشگاه “تجارت آنلاین”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3044 مجموعه مقالات بازاریابی , مدیریت , اقتصاد , کـسب وکار , بازار پول و سرمایه 30,000 عدد 30,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.